Stažení 3dmgame.dll:

Soubor:3dmgame.dll
Velikost souboru:187.26K
md5 hash:b7c4d07adc18cbab482f1ede52a48526
OS:Windows XP, Vista, 7, 8, 10
Bit:x32/x64
Vytvoření souboru:19.11.2017
Zobrazení stránek:41,335
Stažení 3dmgame.dll (187.26K) →

Pokud máte chybu související s 3dmgame.dll, zkontrolujte, zda je v počítači soubor. Dll by obvykle měla být ve složce C:\WINDOWS\system32, C:\Windows\SysWOW64\ nebo ve složce aplikace, ve které dojde k chybě. Pokud nevíte, o čem je DLL - přečtěte si článek wikipedia Microsoft Dynamic-link library

Jak nainstalovat 3dmgame.dll soubor?

  1. Ve Windows Mouse klepněte na Start (Spodní vlevo) a hledejte Run a Mouse Click on Run
  2. Typ CMD a Myš Klikněte na OK
  3. V černém okně napište: regsvr32 3dmgame.dll a poté stiskněte Enter
  4. Instalace bude trvat jen několik sekund a po dokončení obdržíte zprávu.

Zaregistrujte dll soubor pomocí Regsvr32

Pokud stále dochází k chybám DLL, možná budete muset restartovat počítač

RegSvr32.exe má následující možnosti příkazového řádku:

Regsvr32 [/u] [/n] [/i[:cmdline]] 3dmgame.dll

/n - nevolajte DllRegisterServer; tato volba musí být použita s /i
/s – Tichý; nezobrazí žádné zprávy
/u - Zrušit registraci serveru
/i - Volejte DllInstall a předejte jej volitelně [cmdline]; když se používá s /u, to volá dll odinstalovat

Aktualizujte ovladače

Chyby DLL mohou být způsobeny chybami, zastaralými ovladači zařízení. Chcete-li tuto možnost vyřešit, aktualizujte ovladače pro všechna hardwarová zařízení nainstalovaná v počítači. Ovladače zařízení pro systémy OEM lze získat z webu výrobce systému nebo z vlastního disku, který je součástí nákupu počítače. Snappy Driver Installer je výkonný program pro instalaci chybějících ovladačů a aktualizaci starých ovladačů.

Nejčastější chyba spojená se souborem:

Podobné soubory DLL:

3dmgame.dll 1911.dll 7z.dll 7zxa.dll 1033.dll 1036.dll _SETUP.dll _isuser.dll -8fx6kzf.dll _wutl951.dll 16pd3mct.dll 083la4o3.dll _rhd-og-.dll _shfoldr.dll 03sld4ex.dll 0sa2ypyf.dll _isusres.dll 0_x566f2.dll 0tkwqvud.dll _vmnetcfglib.dll 1hesvljm.dll _Setupx.dll 1azvd-ic.dll -1mxwidf.dll _ispmres.dll _yafabdp.dll _iad2wvc.dll _g8o1ca2.dll _ISRES1033.dll _rs75kt5.dll