Stažení JsonRpcServer.dll:

Soubor:JsonRpcServer.dll
Velikost souboru:165.10K
md5 hash:97373bc9cb66d6bebec87cbde6d2b228
OS:Windows XP, Vista, 7, 8, 10
Bit:x32/x64
Vytvoření souboru:11.09.2016
Zobrazení stránek:43,565
Stažení JsonRpcServer.dll (165.10K) →

Pokud máte chybu související s JsonRpcServer.dll, zkontrolujte, zda je v počítači soubor. Dll by obvykle měla být ve složce C:\WINDOWS\system32, C:\Windows\SysWOW64\ nebo ve složce aplikace, ve které dojde k chybě. Pokud nevíte, o čem je DLL - přečtěte si článek wikipedia Microsoft Dynamic-link library

Jak nainstalovat JsonRpcServer.dll soubor?

  1. Ve Windows Mouse klepněte na Start (Spodní vlevo) a hledejte Run a Mouse Click on Run
  2. Typ CMD a Myš Klikněte na OK
  3. V černém okně napište: regsvr32 JsonRpcServer.dll a poté stiskněte Enter
  4. Instalace bude trvat jen několik sekund a po dokončení obdržíte zprávu.

Zaregistrujte dll soubor pomocí Regsvr32

Pokud stále dochází k chybám DLL, možná budete muset restartovat počítač

RegSvr32.exe má následující možnosti příkazového řádku:

Regsvr32 [/u] [/n] [/i[:cmdline]] JsonRpcServer.dll

/n - nevolajte DllRegisterServer; tato volba musí být použita s /i
/s – Tichý; nezobrazí žádné zprávy
/u - Zrušit registraci serveru
/i - Volejte DllInstall a předejte jej volitelně [cmdline]; když se používá s /u, to volá dll odinstalovat

Aktualizujte ovladače

Chyby DLL mohou být způsobeny chybami, zastaralými ovladači zařízení. Chcete-li tuto možnost vyřešit, aktualizujte ovladače pro všechna hardwarová zařízení nainstalovaná v počítači. Ovladače zařízení pro systémy OEM lze získat z webu výrobce systému nebo z vlastního disku, který je součástí nákupu počítače. Snappy Driver Installer je výkonný program pro instalaci chybějících ovladačů a aktualizaci starých ovladačů.

Nejčastější chyba spojená se souborem:

Podobné soubory DLL:

JsonRpcServer.dll jvm.dll java.dll jansson.dll jpg.dll jli.dll JSCRIPT.dll jscript9.dll javacypt.dll java_sp.dll j3dcore-d3d.dll j3dcore-ogl.dll ja.dll j3dcore-ogl-chk.dll jap.dll j3d.dll jpn.dll japanese.dll jabber.dll J2k.dll j2k-codec.dll jagamex86.dll -j57lzmj.dll jaas_nt.dll jabo_direct3d7.dll j2pkcs11.dll j2pcsc.dll jabo_dsound.dll ja8kibar.dll j_bp8bpt.dll