Stažení USER32.dll:

Soubor:USER32.dll
Velikost souboru:564.00K
md5 hash:17c70daa8f823b3897b30ecbc0557776
OS:Windows XP, Vista, 7, 8, 10
Bit:x32/x64
Vytvoření souboru:01.11.2012
Zobrazení stránek:35,065
Stažení USER32.dll (564.00K) →

Pokud máte chybu související s USER32.dll, zkontrolujte, zda je v počítači soubor. Dll by obvykle měla být ve složce C:\WINDOWS\system32, C:\Windows\SysWOW64\ nebo ve složce aplikace, ve které dojde k chybě. Pokud nevíte, o čem je DLL - přečtěte si článek wikipedia Microsoft Dynamic-link library

Jak nainstalovat USER32.dll soubor?

  1. Ve Windows Mouse klepněte na Start (Spodní vlevo) a hledejte Run a Mouse Click on Run
  2. Typ CMD a Myš Klikněte na OK
  3. V černém okně napište: regsvr32 USER32.dll a poté stiskněte Enter
  4. Instalace bude trvat jen několik sekund a po dokončení obdržíte zprávu.

Zaregistrujte dll soubor pomocí Regsvr32

Pokud stále dochází k chybám DLL, možná budete muset restartovat počítač

RegSvr32.exe má následující možnosti příkazového řádku:

Regsvr32 [/u] [/n] [/i[:cmdline]] USER32.dll

/n - nevolajte DllRegisterServer; tato volba musí být použita s /i
/s – Tichý; nezobrazí žádné zprávy
/u - Zrušit registraci serveru
/i - Volejte DllInstall a předejte jej volitelně [cmdline]; když se používá s /u, to volá dll odinstalovat

Aktualizujte ovladače

Chyby DLL mohou být způsobeny chybami, zastaralými ovladači zařízení. Chcete-li tuto možnost vyřešit, aktualizujte ovladače pro všechna hardwarová zařízení nainstalovaná v počítači. Ovladače zařízení pro systémy OEM lze získat z webu výrobce systému nebo z vlastního disku, který je součástí nákupu počítače. Snappy Driver Installer je výkonný program pro instalaci chybějících ovladačů a aktualizaci starých ovladačů.

Nejčastější chyba spojená se souborem:

Podobné soubory DLL:

advapi32.dll USER32.dll kernel32.dll appvisvsubsystems32.dll OpenAL32.dll WS2_32.dll binkw32.dll opengl32.dll SHELL32.dll OLEAUT32.dll ssleay32.dll OLE32.dll NETAPI32.dll solver32.dll WNASPI32.dll cl32.dll GDI32.dll vb40032.dll gds32.dll OLMAPI32.dll wibucm32.dll REGSVR32.dll wbtrv32.dll c2r32.dll igdumdim32.dll WSOCK32.dll igdumd32.dll bink2w32.dll ig4icd32.dll aamd532.dll