Stažení VpshellRes.dll:

Soubor:VpshellRes.dll
Velikost souboru:8.92K
md5 hash:2fd4639b778daa4c2584dacefa3befd4
OS:Windows XP, Vista, 7, 8, 10
Bit:x32/x64
Vytvoření souboru:30.10.2011
Zobrazení stránek:39,719
Stažení VpshellRes.dll (8.92K) →

Pokud máte chybu související s VpshellRes.dll, zkontrolujte, zda je v počítači soubor. Dll by obvykle měla být ve složce C:\WINDOWS\system32, C:\Windows\SysWOW64\ nebo ve složce aplikace, ve které dojde k chybě. Pokud nevíte, o čem je DLL - přečtěte si článek wikipedia Microsoft Dynamic-link library

Jak nainstalovat VpshellRes.dll soubor?

  1. Ve Windows Mouse klepněte na Start (Spodní vlevo) a hledejte Run a Mouse Click on Run
  2. Typ CMD a Myš Klikněte na OK
  3. V černém okně napište: regsvr32 VpshellRes.dll a poté stiskněte Enter
  4. Instalace bude trvat jen několik sekund a po dokončení obdržíte zprávu.

Zaregistrujte dll soubor pomocí Regsvr32

Pokud stále dochází k chybám DLL, možná budete muset restartovat počítač

RegSvr32.exe má následující možnosti příkazového řádku:

Regsvr32 [/u] [/n] [/i[:cmdline]] VpshellRes.dll

/n - nevolajte DllRegisterServer; tato volba musí být použita s /i
/s – Tichý; nezobrazí žádné zprávy
/u - Zrušit registraci serveru
/i - Volejte DllInstall a předejte jej volitelně [cmdline]; když se používá s /u, to volá dll odinstalovat

Aktualizujte ovladače

Chyby DLL mohou být způsobeny chybami, zastaralými ovladači zařízení. Chcete-li tuto možnost vyřešit, aktualizujte ovladače pro všechna hardwarová zařízení nainstalovaná v počítači. Ovladače zařízení pro systémy OEM lze získat z webu výrobce systému nebo z vlastního disku, který je součástí nákupu počítače. Snappy Driver Installer je výkonný program pro instalaci chybějících ovladačů a aktualizaci starých ovladačů.

Nejčastější chyba spojená se souborem:

Podobné soubory DLL:

vcruntime140.dll vcomp140.dll vcomp100.dll VpshellRes.dll vox.dll vcomp120.dll VMix.dll vcomp110.dll VBE7INTL.dll VBE7.dll vmnetBridge.dll VERSION.dll VBE6.dll VBoxDDU.dll VBoxRT.dll V0520Pin.dll Vba6.dll VulcanControl.dll vapor_api.dll VAN.dll vccorlib120.dll vb6stkit.dll V0420Pin.dll var_conv.dll valve_avi.dll vaiec.dll vafxu.dll V3Hunt.dll v_ezyk_z.dll v-8vpqcx.dll