Stažení accelerometerdll.dll:

Soubor:accelerometerdll.dll
Velikost souboru:20.81K
md5 hash:0d72728f9e574de6933a420edc4f3aa1
OS:Windows XP, Vista, 7, 8, 10
Bit:x32/x64
Vytvoření souboru:24.09.2012
Zobrazení stránek:20,710
Stažení accelerometerdll.dll (20.81K) →

Pokud máte chybu související s accelerometerdll.dll, zkontrolujte, zda je v počítači soubor. Dll by obvykle měla být ve složce C:\WINDOWS\system32, C:\Windows\SysWOW64\ nebo ve složce aplikace, ve které dojde k chybě. Pokud nevíte, o čem je DLL - přečtěte si článek wikipedia Microsoft Dynamic-link library

Jak nainstalovat accelerometerdll.dll soubor?

  1. Ve Windows Mouse klepněte na Start (Spodní vlevo) a hledejte Run a Mouse Click on Run
  2. Typ CMD a Myš Klikněte na OK
  3. V černém okně napište: regsvr32 accelerometerdll.dll a poté stiskněte Enter
  4. Instalace bude trvat jen několik sekund a po dokončení obdržíte zprávu.

Zaregistrujte dll soubor pomocí Regsvr32

Pokud stále dochází k chybám DLL, možná budete muset restartovat počítač

RegSvr32.exe má následující možnosti příkazového řádku:

Regsvr32 [/u] [/n] [/i[:cmdline]] accelerometerdll.dll

/n - nevolajte DllRegisterServer; tato volba musí být použita s /i
/s – Tichý; nezobrazí žádné zprávy
/u - Zrušit registraci serveru
/i - Volejte DllInstall a předejte jej volitelně [cmdline]; když se používá s /u, to volá dll odinstalovat

Aktualizujte ovladače

Chyby DLL mohou být způsobeny chybami, zastaralými ovladači zařízení. Chcete-li tuto možnost vyřešit, aktualizujte ovladače pro všechna hardwarová zařízení nainstalovaná v počítači. Ovladače zařízení pro systémy OEM lze získat z webu výrobce systému nebo z vlastního disku, který je součástí nákupu počítače. Snappy Driver Installer je výkonný program pro instalaci chybějících ovladačů a aktualizaci starých ovladačů.

Nejčastější chyba spojená se souborem:

Podobné soubory DLL:

accelerometerdll.dll autorun.dll acadres.dll amtlib.dll AdbWinApi.dll acbrandres.dll apiclient.dll advpack.dll ahclient.dll AcroPDF.dll awesomium.dll.dll AdvrCntr6.dll avcodec-57.dll ac1st16.dll authport.dll avastIP.dll ACEODBC.dll ADOBEPDF.dll aac.dll AavmRpch.dll a1.dll A3d.dll awt.dll A3DLIBS.dll AbaleZip.dll abocomp.dll a0fkyeum.dll a__fkfrs.dll aaclient.dll a21j7cpx.dll