Stažení combase.dll:

Soubor:combase.dll
Velikost souboru:1.84M
md5 hash:889e68e0501bc4d8b7cd776dcbc086a4
OS:Windows XP, Vista, 7, 8, 10
Bit:x32/x64
Vytvoření souboru:30.09.2013
Zobrazení stránek:41,331
Stažení combase.dll (1.84M) →

Pokud máte chybu související s combase.dll, zkontrolujte, zda je v počítači soubor. Dll by obvykle měla být ve složce C:\WINDOWS\system32, C:\Windows\SysWOW64\ nebo ve složce aplikace, ve které dojde k chybě. Pokud nevíte, o čem je DLL - přečtěte si článek wikipedia Microsoft Dynamic-link library

Jak nainstalovat combase.dll soubor?

  1. Ve Windows Mouse klepněte na Start (Spodní vlevo) a hledejte Run a Mouse Click on Run
  2. Typ CMD a Myš Klikněte na OK
  3. V černém okně napište: regsvr32 combase.dll a poté stiskněte Enter
  4. Instalace bude trvat jen několik sekund a po dokončení obdržíte zprávu.

Zaregistrujte dll soubor pomocí Regsvr32

Pokud stále dochází k chybám DLL, možná budete muset restartovat počítač

RegSvr32.exe má následující možnosti příkazového řádku:

Regsvr32 [/u] [/n] [/i[:cmdline]] combase.dll

/n - nevolajte DllRegisterServer; tato volba musí být použita s /i
/s – Tichý; nezobrazí žádné zprávy
/u - Zrušit registraci serveru
/i - Volejte DllInstall a předejte jej volitelně [cmdline]; když se používá s /u, to volá dll odinstalovat

Aktualizujte ovladače

Chyby DLL mohou být způsobeny chybami, zastaralými ovladači zařízení. Chcete-li tuto možnost vyřešit, aktualizujte ovladače pro všechna hardwarová zařízení nainstalovaná v počítači. Ovladače zařízení pro systémy OEM lze získat z webu výrobce systému nebo z vlastního disku, který je součástí nákupu počítače. Snappy Driver Installer je výkonný program pro instalaci chybějících ovladačů a aktualizaci starých ovladačů.

Nejčastější chyba spojená se souborem:

Podobné soubory DLL:

combase.dll COMCTL32.dll COMDLG32.dll commpro.dll component.dll CommonLib.dll commonui.dll COMPDAT.dll comms.dll COMSVCS.dll COMMON.dll Communication.dll commonres.dll comver.dll complib.dll COMRES.dll compdyn.dll comsupport.dll COMPATUI.dll commlib.dll COMCAT.dll comp32p.dll comm.dll compoundplug.dll COMREPL.dll commonforms.dll COMMDLG.dll CommStat.dll COMMCTRL.dll CommChannel.dll