Stažení d3dcompiler_47.dll:

Soubor:d3dcompiler_47.dll
Velikost souboru:3.31M
md5 hash:311f4d5e73df839ec23bd6659ad44d78
OS:Windows XP, Vista, 7, 8, 10
Bit:x32/x64
Vytvoření souboru:22.08.2013
Zobrazení stránek:58,011
Stažení d3dcompiler_47.dll (3.31M) →

Pokud máte chybu související s d3dcompiler_47.dll, zkontrolujte, zda je v počítači soubor. Dll by obvykle měla být ve složce C:\WINDOWS\system32, C:\Windows\SysWOW64\ nebo ve složce aplikace, ve které dojde k chybě. Pokud nevíte, o čem je DLL - přečtěte si článek wikipedia Microsoft Dynamic-link library

Jak nainstalovat d3dcompiler_47.dll soubor?

  1. Ve Windows Mouse klepněte na Start (Spodní vlevo) a hledejte Run a Mouse Click on Run
  2. Typ CMD a Myš Klikněte na OK
  3. V černém okně napište: regsvr32 d3dcompiler_47.dll a poté stiskněte Enter
  4. Instalace bude trvat jen několik sekund a po dokončení obdržíte zprávu.

Zaregistrujte dll soubor pomocí Regsvr32

Pokud stále dochází k chybám DLL, možná budete muset restartovat počítač

RegSvr32.exe má následující možnosti příkazového řádku:

Regsvr32 [/u] [/n] [/i[:cmdline]] d3dcompiler_47.dll

/n - nevolajte DllRegisterServer; tato volba musí být použita s /i
/s – Tichý; nezobrazí žádné zprávy
/u - Zrušit registraci serveru
/i - Volejte DllInstall a předejte jej volitelně [cmdline]; když se používá s /u, to volá dll odinstalovat

Aktualizujte ovladače

Chyby DLL mohou být způsobeny chybami, zastaralými ovladači zařízení. Chcete-li tuto možnost vyřešit, aktualizujte ovladače pro všechna hardwarová zařízení nainstalovaná v počítači. Ovladače zařízení pro systémy OEM lze získat z webu výrobce systému nebo z vlastního disku, který je součástí nákupu počítače. Snappy Driver Installer je výkonný program pro instalaci chybějících ovladačů a aktualizaci starých ovladačů.

Nejčastější chyba spojená se souborem:

Podobné soubory DLL:

d3dcompiler_47.dll d3d11.dll d3dx9_39.dll d3dx9_26.dll d3dx9_43.dll d3dcompiler_43.dll d3dx9_30.dll d3dx9_42.dll d3dx9-43.dll d3d9.dll d3dx11_43.dll d3dcompiler_46.dll d3dx9_31.dll d3dx9_38.dll D3DX9_40.dll D3DX9_41.dll d3dx9_33.dll d3drm.dll d3dx9_35.dll d3dx9_29.dll d3dx9_27.dll d3dx9_37.dll d3dx11_42.dll d3dx10_43.dll d3dx9_24.dll d3dx9_36.dll d3d10_1.dll d3dx9_25.dll d3d10warp.dll d3d10.dll