Stažení ftd2xx.dll:

Soubor:ftd2xx.dll
Velikost souboru:172.00K
md5 hash:d38369255e0997e3282b5739610d1f7d
OS:Windows XP, Vista, 7, 8, 10
Bit:x32/x64
Vytvoření souboru:24.05.2006
Zobrazení stránek:27,143
Stažení ftd2xx.dll (172.00K) →

Pokud máte chybu související s ftd2xx.dll, zkontrolujte, zda je v počítači soubor. Dll by obvykle měla být ve složce C:\WINDOWS\system32, C:\Windows\SysWOW64\ nebo ve složce aplikace, ve které dojde k chybě. Pokud nevíte, o čem je DLL - přečtěte si článek wikipedia Microsoft Dynamic-link library

Jak nainstalovat ftd2xx.dll soubor?

  1. Ve Windows Mouse klepněte na Start (Spodní vlevo) a hledejte Run a Mouse Click on Run
  2. Typ CMD a Myš Klikněte na OK
  3. V černém okně napište: regsvr32 ftd2xx.dll a poté stiskněte Enter
  4. Instalace bude trvat jen několik sekund a po dokončení obdržíte zprávu.

Zaregistrujte dll soubor pomocí Regsvr32

Pokud stále dochází k chybám DLL, možná budete muset restartovat počítač

RegSvr32.exe má následující možnosti příkazového řádku:

Regsvr32 [/u] [/n] [/i[:cmdline]] ftd2xx.dll

/n - nevolajte DllRegisterServer; tato volba musí být použita s /i
/s – Tichý; nezobrazí žádné zprávy
/u - Zrušit registraci serveru
/i - Volejte DllInstall a předejte jej volitelně [cmdline]; když se používá s /u, to volá dll odinstalovat

Aktualizujte ovladače

Chyby DLL mohou být způsobeny chybami, zastaralými ovladači zařízení. Chcete-li tuto možnost vyřešit, aktualizujte ovladače pro všechna hardwarová zařízení nainstalovaná v počítači. Ovladače zařízení pro systémy OEM lze získat z webu výrobce systému nebo z vlastního disku, který je součástí nákupu počítače. Snappy Driver Installer je výkonný program pro instalaci chybějících ovladačů a aktualizaci starých ovladačů.

Nejčastější chyba spojená se souborem:

Podobné soubory DLL:

ffmpeg.dll FM20.dll ftd2xx.dll fmodex.dll fmod.dll FlashService.dll FbClient.dll FAULTREP.dll fake.dll fa.dll F12.dll FC2.dll FARO.LS.SDK.dll F12Resources.dll fc3.dll fastfind.dll FacebookAPI.dll F12Tools.dll facompress.dll fastdial.dll FACEBOOKPROVIDER.dll failoverclusters.snapin.dll FaceDetectorTBB.dll failoverclusters.objectmodel.dll f8ankvrl.dll f_in_box.dll f3ahvoas.dll -fqp6rvm.dll f6euptxr.dll f7baghjn.dll