Stažení libusb0.dll:

Soubor:libusb0.dll
Velikost souboru:41.50K
md5 hash:fb76aa20a700dbcf5792e9f21a70c051
OS:Windows XP, Vista, 7, 8, 10
Bit:x32/x64
Vytvoření souboru:24.08.2010
Zobrazení stránek:50,774
Stažení libusb0.dll (41.50K) →

Pokud máte chybu související s libusb0.dll, zkontrolujte, zda je v počítači soubor. Dll by obvykle měla být ve složce C:\WINDOWS\system32, C:\Windows\SysWOW64\ nebo ve složce aplikace, ve které dojde k chybě. Pokud nevíte, o čem je DLL - přečtěte si článek wikipedia Microsoft Dynamic-link library

Jak nainstalovat libusb0.dll soubor?

  1. Ve Windows Mouse klepněte na Start (Spodní vlevo) a hledejte Run a Mouse Click on Run
  2. Typ CMD a Myš Klikněte na OK
  3. V černém okně napište: regsvr32 libusb0.dll a poté stiskněte Enter
  4. Instalace bude trvat jen několik sekund a po dokončení obdržíte zprávu.

Zaregistrujte dll soubor pomocí Regsvr32

Pokud stále dochází k chybám DLL, možná budete muset restartovat počítač

RegSvr32.exe má následující možnosti příkazového řádku:

Regsvr32 [/u] [/n] [/i[:cmdline]] libusb0.dll

/n - nevolajte DllRegisterServer; tato volba musí být použita s /i
/s – Tichý; nezobrazí žádné zprávy
/u - Zrušit registraci serveru
/i - Volejte DllInstall a předejte jej volitelně [cmdline]; když se používá s /u, to volá dll odinstalovat

Aktualizujte ovladače

Chyby DLL mohou být způsobeny chybami, zastaralými ovladači zařízení. Chcete-li tuto možnost vyřešit, aktualizujte ovladače pro všechna hardwarová zařízení nainstalovaná v počítači. Ovladače zařízení pro systémy OEM lze získat z webu výrobce systému nebo z vlastního disku, který je součástí nákupu počítače. Snappy Driver Installer je výkonný program pro instalaci chybějících ovladačů a aktualizaci starých ovladačů.

Nejčastější chyba spojená se souborem:

Podobné soubory DLL:

libusb0.dll libcef.dll libstdc++-6.dll libeay32.dll libxml2.dll libgcc_s_seh-1.dll libwinpthread-1.dll libcurl.dll libgcc_s_dw2-1.dll libiomp5md.dll libmysql.dll libifcoremd.dll libmmd.dll libEGL.dll libvlc.dll libiconv-2.dll libogg.dll libvorbisfile.dll libzmq.dll libintl-8.dll libeay32MD.dll libvorbis.dll libimobiledevice.dll libssh2.dll libpng13.dll libdl.dll.dll libssl.dll.dll libenchant.dll libgdk-win32-2.0-0.dll libassuan-0.dll