Stažení msvcr120_clr0400.dll:

Soubor:msvcr120_clr0400.dll
Velikost souboru:849.11K
md5 hash:e8ae0c535c88ee6e0942076bfefe4615
OS:Windows XP, Vista, 7, 8, 10
Bit:x32/x64
Vytvoření souboru:10.08.2013
Zobrazení stránek:12,085
Stažení msvcr120_clr0400.dll (849.11K) →

Pokud máte chybu související s msvcr120_clr0400.dll, zkontrolujte, zda je v počítači soubor. Dll by obvykle měla být ve složce C:\WINDOWS\system32, C:\Windows\SysWOW64\ nebo ve složce aplikace, ve které dojde k chybě. Pokud nevíte, o čem je DLL - přečtěte si článek wikipedia Microsoft Dynamic-link library

Jak nainstalovat msvcr120_clr0400.dll soubor?

  1. Ve Windows Mouse klepněte na Start (Spodní vlevo) a hledejte Run a Mouse Click on Run
  2. Typ CMD a Myš Klikněte na OK
  3. V černém okně napište: regsvr32 msvcr120_clr0400.dll a poté stiskněte Enter
  4. Instalace bude trvat jen několik sekund a po dokončení obdržíte zprávu.

Zaregistrujte dll soubor pomocí Regsvr32

Pokud stále dochází k chybám DLL, možná budete muset restartovat počítač

RegSvr32.exe má následující možnosti příkazového řádku:

Regsvr32 [/u] [/n] [/i[:cmdline]] msvcr120_clr0400.dll

/n - nevolajte DllRegisterServer; tato volba musí být použita s /i
/s – Tichý; nezobrazí žádné zprávy
/u - Zrušit registraci serveru
/i - Volejte DllInstall a předejte jej volitelně [cmdline]; když se používá s /u, to volá dll odinstalovat

Aktualizujte ovladače

Chyby DLL mohou být způsobeny chybami, zastaralými ovladači zařízení. Chcete-li tuto možnost vyřešit, aktualizujte ovladače pro všechna hardwarová zařízení nainstalovaná v počítači. Ovladače zařízení pro systémy OEM lze získat z webu výrobce systému nebo z vlastního disku, který je součástí nákupu počítače. Snappy Driver Installer je výkonný program pro instalaci chybějících ovladačů a aktualizaci starých ovladačů.

Nejčastější chyba spojená se souborem:

Podobné soubory DLL:

msvcp140.dll msvcp120.dll msvcr120.dll MSSTDFMT.dll MSOINTL.dll msvcr120_clr0400.dll MSVCRT.dll MSVBVM50.dll Mss32.dll msvcr90.dll MSIMG32.dll MSVCR71.dll msvcr80.dll MSVBVM60.dll MSXML3.dll MSCMS.dll msxml4.dll MSVCR70.dll MSO.dll MSCTF.dll mscoree.dll mscorlib.dll.dll MSBARCODE.dll MSOLAP.dll msvcp80.dll msvcr100.dll MSRDO20.dll msdia80.dll msvcp100.dll msvcp120d.dll