Stažení unarc.dll:

Soubor:unarc.dll
Velikost souboru:299.50K
md5 hash:c17e199425d3666aac748d8eaf71c8e5
OS:Windows XP, Vista, 7, 8, 10
Bit:x32/x64
Vytvoření souboru:07.07.2012
Zobrazení stránek:67,920
Stažení unarc.dll (299.50K) →

Pokud máte chybu související s unarc.dll, zkontrolujte, zda je v počítači soubor. Dll by obvykle měla být ve složce C:\WINDOWS\system32, C:\Windows\SysWOW64\ nebo ve složce aplikace, ve které dojde k chybě. Pokud nevíte, o čem je DLL - přečtěte si článek wikipedia Microsoft Dynamic-link library

Jak nainstalovat unarc.dll soubor?

  1. Ve Windows Mouse klepněte na Start (Spodní vlevo) a hledejte Run a Mouse Click on Run
  2. Typ CMD a Myš Klikněte na OK
  3. V černém okně napište: regsvr32 unarc.dll a poté stiskněte Enter
  4. Instalace bude trvat jen několik sekund a po dokončení obdržíte zprávu.

Zaregistrujte dll soubor pomocí Regsvr32

Pokud stále dochází k chybám DLL, možná budete muset restartovat počítač

RegSvr32.exe má následující možnosti příkazového řádku:

Regsvr32 [/u] [/n] [/i[:cmdline]] unarc.dll

/n - nevolajte DllRegisterServer; tato volba musí být použita s /i
/s – Tichý; nezobrazí žádné zprávy
/u - Zrušit registraci serveru
/i - Volejte DllInstall a předejte jej volitelně [cmdline]; když se používá s /u, to volá dll odinstalovat

Aktualizujte ovladače

Chyby DLL mohou být způsobeny chybami, zastaralými ovladači zařízení. Chcete-li tuto možnost vyřešit, aktualizujte ovladače pro všechna hardwarová zařízení nainstalovaná v počítači. Ovladače zařízení pro systémy OEM lze získat z webu výrobce systému nebo z vlastního disku, který je součástí nákupu počítače. Snappy Driver Installer je výkonný program pro instalaci chybějících ovladačů a aktualizaci starých ovladačů.

Nejčastější chyba spojená se souborem:

Podobné soubory DLL:

unarc.dll ucrtbase.dll uplay_r1.dll uplay_r1_loader.dll UXTHEME.dll ubiorbitapi_r2_loader.dll ukhook40.dll USP10.dll USERENV.dll URLMON.dll uxcore.dll USERDATA.dll ufmanager.dll u212com.dll utils.dll u25azalea.dll u2fpdf.dll u2lbcode.dll u2.dll U2LCOM.dll U2FXLS.dll U2DDISK.dll U2FDIF.dll U25dts.dll U2FCR.dll U2FRTF.dll u2fxml.dll U2LSAMP1.dll u25samp1.dll U2DPOST.dll