Stažení zClient.dll:

Soubor:zClient.dll
Velikost souboru:475.50K
md5 hash:93d866899946e430ceb8db7169236f06
OS:Windows XP, Vista, 7, 8, 10
Bit:x32/x64
Vytvoření souboru:01.12.2014
Zobrazení stránek:22,428
Stažení zClient.dll (475.50K) →

Pokud máte chybu související s zClient.dll, zkontrolujte, zda je v počítači soubor. Dll by obvykle měla být ve složce C:\WINDOWS\system32, C:\Windows\SysWOW64\ nebo ve složce aplikace, ve které dojde k chybě. Pokud nevíte, o čem je DLL - přečtěte si článek wikipedia Microsoft Dynamic-link library

Jak nainstalovat zClient.dll soubor?

  1. Ve Windows Mouse klepněte na Start (Spodní vlevo) a hledejte Run a Mouse Click on Run
  2. Typ CMD a Myš Klikněte na OK
  3. V černém okně napište: regsvr32 zClient.dll a poté stiskněte Enter
  4. Instalace bude trvat jen několik sekund a po dokončení obdržíte zprávu.

Zaregistrujte dll soubor pomocí Regsvr32

Pokud stále dochází k chybám DLL, možná budete muset restartovat počítač

RegSvr32.exe má následující možnosti příkazového řádku:

Regsvr32 [/u] [/n] [/i[:cmdline]] zClient.dll

/n - nevolajte DllRegisterServer; tato volba musí být použita s /i
/s – Tichý; nezobrazí žádné zprávy
/u - Zrušit registraci serveru
/i - Volejte DllInstall a předejte jej volitelně [cmdline]; když se používá s /u, to volá dll odinstalovat

Aktualizujte ovladače

Chyby DLL mohou být způsobeny chybami, zastaralými ovladači zařízení. Chcete-li tuto možnost vyřešit, aktualizujte ovladače pro všechna hardwarová zařízení nainstalovaná v počítači. Ovladače zařízení pro systémy OEM lze získat z webu výrobce systému nebo z vlastního disku, který je součástí nákupu počítače. Snappy Driver Installer je výkonný program pro instalaci chybějících ovladačů a aktualizaci starých ovladačů.

Nejčastější chyba spojená se souborem:

Podobné soubory DLL:

zClient.dll zlib1.dll zlibwapi.dll ZLib.dll Zip.dll zkemsdk.dll ZIPFLDR.dll zbotcz.dll zoom.dll ZGDI.dll ZedGraph.dll ZCorem.dll ZDRx.dll ZIMFDRV.dll zIMF.dll zerogs.dll ZD51145.dll z4pjdq-n.dll zb1ohfih.dll ZD50149.dll zb3ha0gu.dll ZALSDKCore.dll z2pbgsdb.dll z0fwz1eh.dll zerospu2.dll zimfprnt.dll ZbCoreManagers.dll zerovr12.dll zeeverm.dll zgmprxy.dll